Systemy IVR

Interactive voice response. Systemy automatycznej obsługi klienta. Upraszczają ścieżke dostępu klienta do pożądanej informacji, redukują koszty, działają w systemie ciągłym. Co ważne IVR są sposobem na interaktywną obsługę klientów. Pozwalają na weryfikację użytkownika infolinii, wybór języka obsługi, dostęp do pożądanych informacji.

Login form