Bramka, czyli selektywność

Bramka, czyli selektywność

Każda firma jest inna. Nawet dwie działające w tej samej branży, o podobnej wielkości, udziale w rynku będą potrzebowały innych środków. I tutaj jest miejsce dla nas. Rozwiązania powinny być selektywne i służące celom krótko i długoterminowym. Sprzedażowym i wizerunkowym. Winny mieć uzasadnienie ekonomiczne.

Idea, a nawet BIG IDEA

dea, a nawet BIG IDEA

Na początku było słowo. Słowo, podstawowy pomysł, idea. Idea wyrażająca różnicę pomiędzy Państwa firmą, ofertą a ofertami konkurencji. To pozwala określić precyzyjnie cel, dobrać adekwatne środki. Z całego arsenału naszych możliwości dobierzemy najwłaściwsze dla Państwa. Będziemy się kierować specyfiką branży, otoczeniem konkurencyjnym, bieżącą sytuacją na rynku i potrzebami. Wielkość firmy, zakres działalności będą równie ważnymi zmiennymi w tym marketingowym równaniu. Jednym słowem każdemu według potrzeb i możliwości.

Login form